Josef ČAPEK (1887 – 1945)

Maliar, spisovateľ, fotograf, grafik a knižný ilustrátor

Patril medzi všestranné umelecké osobnosti českej medzivojnovej kultúry, bol jedným zo zakladateľov moderného výtvarného umenia. Pracoval ako maliar, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník. Začínal ako redaktor v novinách Národní listy, neskôr bol redaktorom a výtvarným kritikom v Lidových novinách a v niekoľkých časopisoch o výtvarnom umení. Ako javiskový výtvarník spolupracoval s Národným divadlom v Prahe, Štátnym divadlom v Brne a s Mestským divadlom na Vinohradech. Pôsobil aj ako karikaturista.  Jeho dielo nie je rozsiahle, ale zato mnohotvárne. Spočiatku písal s bratom Karlom krátke prózy, rozsiahlu časť jeho diela tvoria eseje a fejtóny o umení, písal však aj poviedky, rozprávky  a divadelné hry.
V rámci literatúry pre deti sa stala kultovou jeho kniha Povídání o pejskovi a kočičce (Rozprávky o psíčkovi a mačičke), s ktorou vyrástlo už niekoľko generácií čitateľov. Úsmevné príbehy dvoch zvieracích kamarátov si autor sám aj ilustroval.

Newsletter
Detská knižnica