Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Pavol DOBŠINSKÝ (1828 - 1885)

Evanjelický kňaz, redaktor, rozprávkar

Po gymnaziálnych štúdiách v Rožňave a v Miškolci vyštudoval filozofiu a teológiu na lýceu v Levoči. Pôsobil ako  evanjelický farár, prednášal na Katedre slovenskej reči a literatúry na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Bol aktívnym členom Jednoty mládeže slovenskej. V Banskej Štiavnici sa podieľal na redigovaní časopisu pre umenie a literatúru Sokol, ktorý významne ovplyvňoval vtedajší kultúrny život na Slovensku.  Dobšinského možno charakterizovať ako všestranne činnú osobnosť: venoval sa písaniu poézie, prekladom romantických básnikov (Byron, Mickiewicz) aj klasikov svetovej literatúry (Shakespeare, Rousseau), literárnej kritike, publicistike, folkloristike. Preslávil sa však predovšetkým vydaniami slovenských rozprávok, ktorým sa aktívne venoval po celý život. V rokoch 1858 - 1861 vydal šesť zošitov ľudových rozprávok pod názvom Slovenské povesti. Pod jeho redakčným vedením vyšli v Matici slovenskej v roku 1871 dva zväzky Zborníka slovenských národných piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčají a povier, do ktorých vstúpil aj autorsky. V roku 1880 vyšla Dobšinskému autorská kniha Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Tvorivým vrcholom autorovej celoživotnej práce je osem zväzkov diela Prostonárodné slovenské povesti (1880 – 1883), ktoré sú základným dielom slovenskej folkloristiky a v ďalších úpravách a obmenách sa vydávajú dodnes.