Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Adriana TOTIKOVÁ (1983)

Režisérka, autorka, dramaturgička, herecká koučka a príležitostná herečka

Pochádza z Humenného, kde sa začala aj jej divadelná práca herečky v mládežníckom divadle. Absolvovala štúdium slovakistiky a estetiky na Univerzite Komenského, kde získala aj doktorát, a divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Inšpirovali ju tiež stáže na Divadelnej akadémii vo Varšave a Varšavskej univerzite a študijné pobyty v USA. Režíruje v divadle, rozhlase a televízii. Zaujíma ju najmä súčasná európska dráma. Je tiež autorkou vlastných divadelných hier a scenárov. Pre divadlá prekladá z poľštiny. Ako herecká koučka spolupracuje na filmoch a divadelných workshopoch doma i v zahraničí. Zvláštne miesto v jej tvorbe predstavuje tvorba pre deti. Pozornosť  tiež venuje vyhľadávaniu a vedeniu detských hereckých talentov pre televíziu a divadlo.  Inšpiruje sa každodenným životom okolo ako aj cestovaním po vzdialených miestach, miluje Broadway, módu a lietanie.