Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Timotea VRÁBLOVÁ (1968)

Pedagogička a literárna historička

Ako literárna vedkyňa pôsobí v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje staršej slovenskej literatúre 17. – 18. storočia a detskej  literatúre. Prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Venuje sa projektom na podporu čítania detí, lektoruje semináre a workshopy tvorivého čítania a písania doma i v zahraničí. Je zakladateľkou festivalu Knižné hody, ktorý sa uskutočňuje na rôznych miestach na Slovensku a v roku 2009 aj v Štrasburgu. Autorsky spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na tvorbe príručiek Čítanie s  porozumením vo vydavateľskom  projekte Analfabeta Negramotná. Od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) a od roku 2012 pracuje aj vo Výkonnom výbore IBBY.