Zuzana VOJTÍŠKOVÁ

Divadelná a rozhlasová dramaturgička
Je absolventkou Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Prahe. Od roku 1998 pracuje v Českom rozhlase, kde pripravuje literárno-dramatické programy pre programové série Hajaja, Četba na pokračování, Nedělní pohádka, Hra pro děti a jejich rodiče a ďalšie. V rokoch 2006 - 2013 pôsobila ako dramaturgička v Divadle Lampion Kladno, kde v spolupráci s rôznymi režisérmi a výtvarníkmi pripravila 32 inscenácií pre deti (spolupracovala napr. s režisérmi Arnoštom Goldflamom, svetoznámym mímom Jiřím Bilbom Reidingerom, Belou Schenkovou, Petrom Vodičkom a ďalšími). Inscenácia O Nosáčovi, ktorá vznikla v spolupráci s režisérkou Belou Schenkovou a výtvarníčkou Barkou Zichovou, získala v roku 2012 divácku cenu Vojty Šálka na festivale Dítě v Dlouhé. V roku 2013 pripravila ako odborná editorka knihu Živé dědictví loutkářství. Ako lektorka sa zúčastňuje rôznych divadelných festivalov a prehliadok, odborné recenzie a články publikuje v divadelných časopisoch a Týdeníku Rozhlas.

Newsletter
Detská knižnica