Festivalové ceny

Poroty udeľujú v každej súťažnej kategórii nasledujúce ceny:

CENA ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK

I. kategória

Cena detskej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku
(predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy)

Cena odbornej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku
(tvorcom rozhlasovej reali­zácie – autorovi, dramaturgovi, režisérovi, zvukovému majstrovi a vydavateľovi knižnej predlohy)

II. kategória

Cena detskej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru
(predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy)

Cena odbornej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru
(tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, režisérovi, dramaturgovi, zvukovému majstrovi, hudobnému dramaturgovi a vydavateľovi knižnej predlohy)

Cena  Zázračný oriešok je vecná.

ZVLÁŠTNA CENA  ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA

Zvláštna cena je rovnako vecnou cenou, udeľuje ju RTVS a je určená výraznej rozhlasovej umeleckej osobnosti (herec, režisér, hudobník), ktorá svojím celoživotným dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú drama­tic­kú tvorbu pre deti.

ZVLÁŠTNA CENA RTVS 2016

Richard STANKE

Je divadelný, filmový aj rozhlasový herec. Jeho domovskou scénou je Slovenské národné divadlo, účinkuje však aj na iných divadelných scénach.  Jeho tvár je známa najmä vďaka televíznej obrazovke. Účinkoval vo filmoch Dievča z jazera, Kúzelné mestečko, Alžbetin dvor, tiež  v seriáloch Zborovňa, Rodinné tajomstvá, Ordinácia v ružovej záhrade. Venuje sa aj dabingu a jeho hlas znie veľmi často v rozhlase. 
Práve jeho prácu v rozhlase,  najmä účinkovanie v umeleckých programoch pre deti, chceme dnes pripomenúť a oceniť symbolickou cenou festivalu Zázračný oriešok.
Richard Stanke účinkoval v desiatkach rozhlasových hier,  pásiem,  čítaní na pokračovanie,  aj vo večerníčkových  seriáloch.  Za všetky spomeňme jeho účinkovanie v hre pre mládež Krutohlavova cesta na Mesiac,  vo veľkom rozhlasovom seriáli Pán prsteňov,  v crazy komédii pre deti  Babu a Papu,  v rozprávkových hrách Prípad hrášok,  Cisárove nové šaty,  a najnovšie Snehulienka,  aj Mimi a Líza.  A v neposlednom rade  v rozprávkových seriáloch Jána Uličianskeho Drak plamienok, či Kocúr na kolieskových korčuliach.

ZVLÁŠTNA CENA LITERÁRNEHO INFORMAČNÉHO CENTRA - CENA MÁRIE ĎURÍČKOVEJ

Zvláštna cena Literárneho informačného centra je určená autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos. 

Newsletter
Detská knižnica