Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Hodnotenie detskej poroty

Hodnotenie detskej poroty v kategórii „rozprávková hra“

 

  • Snehulienka – 10 orieškov
  • Zlatovláska – 3 oriešky
  • Mimi a Líza – 2 oriešky


V rozprávkovej hre Snehulienka deti vyzdvihli spracovanie tradičného príbehu novým spôsobom. Ocenili aj „dostatok hudby“ a kvalitu piesní Mariána Čekovského – podľa detskej poroty si poslucháči vďaka „dobrým a chytľavým pesničkám“ príbeh ľahšie pamätajú. Porotcovia hodnotili kladne aj herecké obsadenie. Najvyššie hodnotenie získala postava trpaslíka Zadáka (Richard Stanke) a kráľovnej (Monika Hilmerová). Deti ocenili aj režijnú skratku - 7 trpaslíkov v hre supluje 5 hercov, čo deťom umožňovalo lepšiu orientáciu v postavách než u iných súťažných titulov.

V seriáli Mimi a Líza deti ocenili samotný príbeh – spracovanie reálneho problému – život bez zraku. 

Rozprávka o oslíkovi vyvolala rozporuplné reakcie detí. Niektoré deti sa stratili v záplave postáv, iné zas ocenili „filozofickú rozprávku“ podobnú Malému princovi.

Aj Zlatovláska, ktorá sa v hodnotení u detí dostala do prvej trojice, bola pre niektorých porotcov miestami nezrozumiteľná.

Hodnotenie detskej poroty v kategórii „monologická rozprávka“

 

  • Povesť o Cinka Panne – 7 orieškov
  • Dobrodružstvá vranky Danky – 4 oriešky
  • Malý princ – 4 oriešky


Detská porota vyzdvihla na Povesti o Cinka Panne napätie, dobrodružstvo a herecké stvárnenie rozličných postáv jedným hercom (Boris Farkaš). Uznanie si získalo predovšetkým stvárnenie čarodejnice Rony. Deti ocenili aj sugestívnu hudbu, ktorú považujú za veľmi dôležitú súčasť diela. Príbeh rómskej primášky vzbudil u detí veľký záujem. O jej reálnom živote sa chceli dozvedieť viac a zaujímalo ich aj pokračovanie príbehu.

K ostatným súťažným titulom nemali malí porotcovia väčšie výhrady a všetky rozprávky hodnotili prevažne kladne. Malý princ niektorým porotcom nevyhovoval pre svoju náročnosť, ale v hodnotení sa dostal do prvej trojice. Niektoré deti neboli spokojné s rozprávačom príbehu.

Aj Dobrodružstvá vranky Danky boli prijaté protikladne. V hlasovaní sa dostali do prvej trojice a porota buď ocenila alebo naopak – mala výhrady – práve k rozprávačovi.