Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Ako sa to začalo...

Zázračný oriešok / Zázračný oriešok 2018 / Ako sa to začalo...

O!

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“

Tak sa začína biblické Evanjelium svätého Jána – tak sa začína prvá rozprávka. Keby nebolo tej prvej rozprávky, neboli by ani ďalšie, nebolo by nič.
Prvá rozprávka je rozprávka o stvorení sveta.
Na rozprávke o stvorení sveta netreba nič meniť, ani z nej nič uberať, ani k nej nič pridávať –  je pekná taká, aká je.
No keď už raz bol svet stvorený – a keď už bola napísaná o jeho stvorení aj rozprávka – nič tomu svetu (a teda ani mne, ani vám) nebráni, aby sme sa nad tou rozprávkou zasnívali.
Ako vlastne vyslovil Pán Boh svoje prvé slovo?
Overme si to sami na sebe! Keď sa nám nejaké slovo zrodí v mysli a keď ho ideme vysloviť, vieme, že ak ho chceme vypustiť z úst, musíme ústa najprv aspoň trošku pootvoriť.
No bývajú aj prípady, keď náš hlas predbehne našu myseľ. To vtedy, keď sa slovo namiesto v našej mysli zrodí v našom srdci. Vtedy sa stane čosi rozprávkové. Vtedy nám rozprávkové slovo vyletí z úst ešte skôr, než sme sa rozhodli, aké slovo to bude.
Z Biblie vieme aj to, že Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz – nuž aj on má iste  ústa. A teda aj on ich musel aspoň trošku pootvoriť, keď šiel povedať to svoje prvé slovo.
Nemusíme dlho hútať, aký  tvar majú trošku pootvorené ústa. Z desiatok reklám a plagátov, okolo ktorých každý deň chodíme, sa na nás usmievajú božsky krásne dievčatá s trošku potvorenými ústami. Všetci vieme, že trošku pootvorené ústa majú tvar okrúhly.
A teda vieme aj, čo urobilo pred svojím vyslovením prvé slovo. To prvé slovo bolo slovo rozprávkové, to slovo bolo láskavé a milé, to slovo nechcelo Božie ústa obťažovať, a nasilu si na nich vynucovať nejaký iný tvar – a tak sa aj rozprávkové prvé slovo zaokrúhlilo a prispôsobilo sa okrúhlemu tvaru trošku pootvorených Božích úst.
Aby sme však boli presní – prvé slovo, čo vyletelo Pánu Bohu zo srdca cez ústa do vesmíru – to bola vlastne len jedna okrúhla hláska. Bola to okrúhla hláska O.
No nezabúdajme, že sme v rozprávke! Aj tá prvá okrúhla hláska O bola rozprávková.  Nedopúšťame sa teda nijakej chyby, keď ju nazývame prvým Božím slovom.  
Totiž to rozprávkové O, to bolo čosi viac než hláska, ba veru aj čosi viac ako slovo: bol to úprimný Boží vzdych. „O!“ povedal Pán Boh na počiatku – a tak si vzdychol  nad krásou sveta, ktorý stvoril v tej istej chvíli.
Koniec mojej rozprávky si už ľahko domyslíte. Keď sa ľudia rozhodli, že nebudú len hovoriť, ale budú aj písať – aj pre okrúhlu hlásku O vymysleli okrúhle písmeno.
Nuž, a vôbec nie je náhoda, že okrúhlou rozprávkovou hláskou a okrúhlym rozprávkovým písmenom sa začínajú odpradávna až dodnes tie najrozprávkovejšie slová, v ktorých sa ukrývajú najkrajšie rozprávky.
Také je napríklad aj slovenské slovo oriešok. Rozlúskneš ho – a hneď sa z neho zaligocú Popoluškine plesové šaty. Alebo , napríklad, sa z neho ozve aj takáto moja básnička:

Aký kabát, taká sukňa.
Rozprávkové oboje.
Ja som pekný, ty si pekná.
Sme oriešok nadvoje.

Vítajte na ďalšom ročníku rozhlasového festivalu Zázračný oriešok!

Ľubomír Feldek - autor príhovoru, básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ