Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


ADRIANA MUŠÁKOVÁ (1969)

Dramaturgička

Vyštudovala divadelnú a rozhlasovú dramaturgiu na VŠMU.  Debutuje dramatizáciou rozprávky Predaný sen. Spolupracuje s  Magdou Kmeťkovou, ktorá ju a prizvala ako dramaturga k spolupráci na jej projektoch dokumentárnych filmov. Tak vznikol časozberný film Múr,či dojímavý životopisný film o Jánovi Berkym Mrenicovi Primášov sen. Žije na Orave v Námestove.