Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Jakub Molnár (* 1996 v Košiciach) je študentom 3. ročníka bakalárskeho odboru Dejín a teórie divadelného umenia na VŠMU v Bratislave. Pravidelne recenzentsky prispieva pre internetový časopis o kultúre MLOKi, Tanec, kød a školský časopis Reflektor. Zúčastňuje sa na viacerých divadelných festivaloch (napr. Divadelní Flora, Dotyky a spojenia, Nová dráma, Kiosk, Bábkarská Bystrica...) ako dobrovoľník, člen študentskej poroty alebo člen festivalovej redakcie. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Variari, ktorého ambíciou je približovať súčasné umenie kreatívnym a edukatívnym spôsobom prostredníctvom interdisciplinárnych podujatí s prevažne divadelným charakterom. V rámci Autorského semináru pod vedením prof. Petra Pavlaca uviedol v cykle Fórum mladých autorov IV. autorskú rozhlasovú minidrámu Persona Škrata. Pre Rozhlas a televíziu Slovenska zdramatizoval poviedku Dve doby od Boženy Slánčikovej Timravy, ktorá mala premiéru v roku 2017.