Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Vladimír HANULIAK

Dramaturg, redaktor, moderátor

Po absolvovaní VŠMU pracoval ako dramaturg, redaktor a moderátor. Väčšinu profesionálneho života strávil v televízii (niekoľko desiatok dramaturgií, napr.: Rozruch na onkológii, autorské tituly  - Cesta na Krvavé pole, adaptácie napr.: Germinie) a v rozhlase (dramaturg seriálovej tvorby – Králikovci, Slovenské rody – 250 častí..., redakčne a moderátorsky pripravoval aj cyklus Ars Litera). V posledných rokoch sa podieľal redakčne na rozsiahlych cykloch literárnych pásiem Knižnica nositeľov Nobelovej ceny za literatúru, Slovenská próza na prelome tisicročí a iných. Publikuje aj poviedky pre deti a pohľadnicami zo svojho zbierkového fondu prispieva k obrazovej časti kníh o histórii slovenských miest. V súčasnosti žije na dôchodku v Bratislave, autorsky spolupracuje s RTVS a venuje sa svojim záľubám.