Ciele festivalu

Cieľom súťaže je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov (veková skupina 6 – 14 ročných detí), ich rodičmi, pedagógmi a knižničnými pracovníkmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 18 súťažných titulov z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej  Rozhlasom a televíziou Slovenska, dramaturgiou Odboru vlastnej tvorby.

Newsletter
Detská knižnica