Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Redaktor, editor, vysokoškolský pedagóg

Vyštudoval bohemistiku na FF UK. Absolvoval postgraduálne štúdium (PhD.) a začal prednášať českú literatúru. Od roku 2000 pracuje aj ako redaktor revue Souvislosti. Ako editor spolupracoval s vydavateľstvami Torst, Host a Prostor. Od roku 2002 je redaktorom popoludňajšieho Spektra, od roku 2004 aj rannej Mozaiky na ČRo Vltava. Pre rozhlas pripravil program o K. H. Máchovi či pásmo o časopise Světová literatura. Je editorom výberových zbierok poézie básnika Vladimíra Vokolka (Lidské klubíčko), Jaroslava Vrchlického (Začarovaný tatrmánek),  Adolfa Heyduka (Jako by tu tisíc dětí bylo) a výberu Hrábky drápky odpadky – Krasohled české poezie pro děti 19. století.