Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Návštevníci knižnice môžu popri štandardných výpožičných službách využívať priestory študovne, nachádzajúcej sa na 2. poschodí budovy. Okrem miesta na nerušené štúdium knižných dokumentov, dennej tlače a časopisov ponúka možnosť Wi-Fi pripojenia vlastného prenosného zariadenia (notebooku).
Študovňa je voľne prístupná čitateľom i verejnosti denne počas otváracích hodín knižnice.