Oddelenie pre dospelých

O knižnici / Priestory knižnice / Oddelenie pre dospelých

Oddelenie pre dospelých je vstupnou bránou do sveta kníh. Jeho služby sú určené čitateľom nad 15 rokov. Okrem niekoľkých desiatok tisíc titulov krásnej a odbornej literatúry určených k absenčnej výpožičke je tu pre čitateľov k dispozícii aj Príručná odborná knižnica a fond novín a časopisov určených k prezenčnej výpožičke. Samozrejmosťou sú tu nové informácie zo sveta (nielen) knižnej kultúry na početných vývesných plochách a tematické výstavky kníh a knižných noviniek.

Newsletter
Detská knižnica