Región a odkazy

Región a odkazy

Knižnica v rámci svojej informačnej funkcie sprístupňuje svojim návštevníkom informácie o regióne, jeho histórii, osobnostiach, významných prírodných i architektonických zaujímavostiach, a to prostredníctvom regionálnej príručnej knižnice i vlastných elektronických databáz.


IMG 7530 Roman Tibensky
MG 3677 Roman Tibensky
MG 5933 Roman Tibensky
IMG 0170 Roman Tibensky
IMG 0497 Roman Tibensky
IMG 0666 Roman Tibensky
IMG 6002 Roman Tibensky
IMG 6079 2  Roman Tibensky
Detská knižnica