Služby

Služby

Mestská knižnica mesta Piešťany poskytuje základné výpožičné a informačné služby bezplatne, podľa zásad uvedených v Knižničnom a Výpožičnom poriadku.
Výpožičku možno uskutočniť len po predložení vlastného čitateľského preukazu.

Poskytujeme:


Komplexné knižnično-informačné služby:
Výpožičné služby

 • absenčné výpožičky beletrie a odbornej literatúry
 • prezenčné sprístupňovanie literatúry z odbornej príručnej knižnice
 • prezenčné sprístupňovanie novín a časopisov
 • predlžovanie výpožičnej lehoty a rezervácia dokumentov


Informačné služby

 • regionálne, faktografické a bibliografické informácie
 • faktografické informácie zo všetkých vedných odborov a spoločenského života
 • konzultačné a referenčné služby, pomoc pri vyhľadávaní a výbere literatúry
 • rešeršné služby už aj cez online formulár


Iné služby

 • medziknižničná výpožičná služba (MVS)
 • verejný prístup na internet
 • služby Internet strediska
 • mobilná webová aplikácia
 • kopírovanie čiernobielych formátov A3, A4
 • poskytovanie priestorov pre jazykové a rekvalifikačné kurzy
 • nápojový automat
 • bezbariérový prístup pre vozíčkarov a rodičov s kočíkmi
 • 2 informačné terminály na území mesta
Newsletter
Detská knižnica