Digitálna kronika

Digitálna kronika
 • Spoznajme sa trochu inak

  Projekt sa zameriava na kultúrno-zážitkové vyžitie a integráciu rôznorodých znevýhodnených skupín v našom regióne, najmä zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb, ku ktorým patria zdravotne postihnutí občania, ľudia z odlišných kultúr (rómskej,...
  zobraziť celý článok
 • Kniha – zdroj informácií

  Knižnice umožňujú intelektuálnu slobodu zabezpečovaním slobodného prístupu k informáciám, myšlienkam a dielam na ľubovoľnom médiu a bez ohľadu na hranice (Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v pohybe, International Federation...
  zobraziť celý článok
 • Kvalitnou akvizíciou k podpore vzdelávania

  Vďaka projektu Kvalitnou akvizíciou k podpore vzdelávania sme obnovili knižničný fond titulmi v súlade s požiadavkami a potrebami celého spektra našich čitateľov, ktoré pozostáva zo všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov Piešťan a...
  zobraziť celý článok
 • Poď z ulice do knižnice VIII.

  Ôsmy ročník projektu Poď z ulice do knižnice si kladie za cieľ ďalšie prehĺbenie čitateľskej gramotnosti u detí a mládeže, získanie nových čitateľov rôzneho veku z radov širokej verejnosti, vzbudenie a podporenie záujmu o čítanie u našich...
  zobraziť celý článok
 • KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ XV.

  XV. ročník projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ prinesie v roku 2023 festivalové podujatia odzrkadľujúce dianie v českej a slovenskej literatúre, kultúre a umení. Česká kultúra je neodmysliteľnou súčasťou života v našom kúpeľnom meste a spolupráca českých...
  zobraziť celý článok
 • Zaži knihu v roku 2023

  Naša knižnica využíva knihu ako prostriedok na vzdelávanie i prezentáciu kultúry, umenia a histórie domácich aj zahraničných osobností, pričom si všíma predovšetkým rodný slovenský jazyk a súčasne kultúru inojazyčnú, predovšetkým českú.\n\nS cieľom...
  zobraziť celý článok
 • Slovenská detská literatúra v Prahe

  Festivalom Slovenská detská literatúra v Prahe nadväzujeme na ročníky predchádzajúceho festivalu zameraného na propagáciu slovenskej detskej literatúry v ČR, ktoré boli prerušené pandémiou koronavírusu. \n\nŠkolákom, pedagógom a širokej českej...
  zobraziť celý článok
 • Knižnica ako tretie miesto

  Piešťanská knižnica sa počas svojej existencie vypracovala na inštitúciu, ktorej funkcia sa z tradičnej a konzervatívnej posunula na dynamickú a modernú, ponúkajúcu čitateľom a návštevníkom spojenie kultúry s umením. Stala sa z nej Galéria kníh -...
  zobraziť celý článok
 • KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ XIV.

  V roku 2022 realizujeme už XIV. ročník projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ. Aktivitami tohto festivalu, venovaného českej a slovenskej tvorbe, chceme podporiť vzdelávanie v jazyku českej národnostnej menšiny prezentáciou hodnotných diel českých autorov....
  zobraziť celý článok
 • Cesta za poznaním

  Projekt Cesta za poznaním, ktorý knižnica realizuje od apríla do októbra 2022, je zameraný na spoznávanie regiónu a významných osobností, ktoré ovplyvnili jeho rozvoj. Prostredníctvom kultúrnych a zábavno-náučných aktivít nadväzujeme na učebné...
  zobraziť celý článok
 • Túlavá knižnica aj v roku 2022

  Pre mesto, občanov i návštevníkov domácich i zahraničných je dôležité, aby najmä v letných mesiacoch mesto – centrum mesta ponúkalo prostredníctvom kultúrnych subjektov na území mesta množstvo atraktívnych kultúrnych aktivít, festivalov, koncertov,...
  zobraziť celý článok
 • Poď z ulice do knižnice VII.

  Čítanie je zručnosť dôležitá pre dosiahnutie úspechu vo všetkých oblastiach štúdia a úrovniach vzdelávania, nedostatočná čitateľská gramotnosť znižuje kvalitu vzdelania i úspechu v zamestnaní. Pretrvávajúce obdobie koronakrízy negatívne ovplyvňuje...
  zobraziť celý článok
 • Zaži knihu v roku 2022

  Naša knižnica dlhodobo prezentuje slovenskú i inojazyčnú literatúru (predovšetkým českú). K týmto projektom patrí aj projekt Zaži knihu, v ktorom prostredníctvom kultúrnych a umeleckých podujatí prezentujeme české a slovenské umenie a literatúru pre...
  zobraziť celý článok
 • Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

  Festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe patrí k najvýznamnejším projektom našej knižnice. \nHlavným cieľom festivalu je sprostredkovať rodinám osobné stretnutia s tvorcami detských kníh a rozhlasových rozprávok či zvýšenie...
  zobraziť celý článok
 • SK-LLO

  SK-LLO je dobrovoľné neziskové združenie, ktorého základ tvoria traja členovia, Patrik Illo, Michal Illo a Aleksandra Stencel. Na výstave v galérii Mólo predstavil Patrik Illo najnovšie práce, v ktorých experimentuje s tradičnými sklárskymi...
  zobraziť celý článok
 • Roman Tibenský: Život nie je čiernobiely, alebo…

  Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Domom umenia Piešťany slávnostne otvorilo v utorok 5. októbra výstavu fotografií piešťanského autora Romana Tibenského. Výstava predstavovala...
  zobraziť celý článok
 • Štefánik / Martin Kellenberger

  Milan Rastislav Štefánik chcel byť v detstve vynálezcom, meteorológom, fotografom, spisovateľom, organistom, hvezdárom. Hvezdárom sa po rokoch štúdia stal, no nikdy nechcel byť vojakom, dôstojníkom. Nakoniec sa stal generálom letectva. Asi preto, že...
  zobraziť celý článok
 • Martina Rötlingová: Reinterpretácie

  Vo svojej samostatnej výstave Martina Rötlingová predstavila ďalšiu z podôb analýzy krásy v kontexte dominantných vzorcov mediálnych obrazov. Zatiaľ čo predtým postupovala cestou hľadania pendantov pomocou priamych znakov, ako rovnaká póza či...
  zobraziť celý článok
 • Šperk nie je iba výklad plný zlatých vecí

  Zámerom výstavy Šperk nie je iba výklad plný zlatých vecí je sprostredkovať širokej verejnosti letmý pohľad na netradičný šperk. Výtvarníci a výtvarníčky vybraní na túto výstavu sa vo svojej tvorbe viac, či menej dotýkajú zaujímavého fenoménu -...
  zobraziť celý článok
 • Moja rodina

  V roku 2019 vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti materských škôl s názvom Moja rodina. Súťaž bola zameraná na obraz rodiny, nakoľko rodina je miesto, ktoré dieťa pozná najlepšie a vie ho najkreatívnejšie...
  zobraziť celý článok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
Záznamy 120 z celkového počtu 399
Newsletter
Detská knižnica