Navštívili nás

Naša činnosť / Navštívili nás

Piešťanská knižnica rok čo rok organizuje živé stretnutia a besedy, na ktoré pozýva nielen spisovateľov, vydavateľov, maliarov a hercov, ale aj celú plejádu vynikajúcich odborníkov z najrozličnejších odvetví spoločenského života. Takmer každý súčasný spisovateľ či ilustrátor tu zanechal svoju pečať i pozitívne posolstvo plynúce z jeho tvorby. Herci a divadelné zoskupenia predstavujú novú i klasickú knižnú tvorbu formou divadelných predstavení, moderátori a iné známe osobnosti čítajú deťom texty z ich obľúbených knižiek a zástupcovia kultúrno-spoločenských organizácií podporujú našu činnosť účasťou na našich podujatiach a projektoch. Významní lektori odovzdávajú svoje vedomosti knižničným a pedagogickým pracovníkom, cestovatelia prezentujú svoje zážitky a skúsenosti zo svojich ciest po celom svete. Knižnica však pravidelne spolupracuje s množstvom významných osobností nielen v rámci Slovenska, ale aj zahraničia.

V rámci podujatí piešťanskú knižnicu navštívili a navštevujú osobnosti nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia.  Mnohé z nich sa k nám pravidelne a radi vracajú. Patria medzi ne napríklad ilustrátori Galina Miklínová, Sylva Francová, Milan Starý či spisovatelia Ivona Březinová, Iva Procházková, Marka Míková, Zuzana Pospíšilová, Ester Stará, Alexandra Salmela, Jiří Teper, Bedřich Ludvík a ďalší.

Newsletter
Detská knižnica