Navštívili nás

Naša činnosť / Navštívili nás

Piešťanská knižnica rok čo rok organizuje živé stretnutia a besedy, na ktoré pozýva nielen spisovateľov, vydavateľov, maliarov a hercov, ale aj celú plejádu vynikajúcich odborníkov z najrozličnejších odvetví spoločenského života. Takmer každý súčasný spisovateľ či ilustrátor tu zanechal svoju pečať i pozitívne posolstvo plynúce z jeho tvorby. Herci a divadelné zoskupenia predstavujú novú i klasickú knižnú tvorbu formou divadelných predstavení, moderátori a iné známe osobnosti čítajú deťom texty z ich obľúbených knižiek a zástupcovia kultúrno-spoločenských organizácií podporujú našu činnosť účasťou na našich podujatiach a projektoch. Významní lektori odovzdávajú svoje vedomosti knižničným a pedagogickým pracovníkom, cestovatelia prezentujú svoje zážitky a skúsenosti zo svojich ciest po celom svete.

Newsletter
Detská knižnica