Mestská knižnica mesta Piešťany

09:50
Normálna princeznovská princezná Mestská knižnica mesta Piešťany / workshop, pre deti
10:00
Košatý príbeh o strome Mestská knižnica mesta Piešťany / divadelné predstavenie, pre deti
17:30
Túžba po šťastnom živote Mestská knižnica mesta Piešťany / prezentácia
29.05. - 06.06. 2023
Poď von! Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava
12.04. - 09.06. 2023
Zvierací svet hravou linkou Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
10.05. - 10.06. 2023
V ČAROVNEJ KRAJINE GALÉaRIE Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
18.05. - 20.06. 2023
Roky bojov, obetí a nádejí, 1914-1920 Stredná priemyselná škola elektrotechnická / výstava
17.05. - 20.06. 2023
Jan Amos Komenský / 1592 - 1670 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
18.05. - 20.06. 2023
Antigona v grafickom románe Gymnázium Pierra de Coubertina / výstava
17.05. - 20.06. 2023
Ženy na poštových známkach Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
30.05. - 30.06. 2023
Kde bolo, tam nebolo Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
05.06. - 30.06. 2023
Túlavý braček a iné... / Toulavý bratříček a jiné... Městská knihovna v Praze - pobočka Korunní / výstava, pre deti
01.06. - 30.06. 2023
02.06. - 02.07. 2023
IDEOKLIPY Piešťanské informačné centrum - Pribinova / výstava
17.05. - 31.07. 2023
Skutoční hrdinovia v Amazónii Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava
01.06. - 31.08. 2023

Mestská knižnica mesta Piešťany

09:00
O spomalenej princeznej Materská škola Hubina / workshop, prezentácia, pre deti
10:00
17:30
Politika pod lupou Piešťanské informačné centrum - Pribinova / beseda
29.05. - 06.06. 2023
Poď von! Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava
12.04. - 09.06. 2023
Zvierací svet hravou linkou Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
10.05. - 10.06. 2023
V ČAROVNEJ KRAJINE GALÉaRIE Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
18.05. - 20.06. 2023
Roky bojov, obetí a nádejí, 1914-1920 Stredná priemyselná škola elektrotechnická / výstava
17.05. - 20.06. 2023
Jan Amos Komenský / 1592 - 1670 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
18.05. - 20.06. 2023
Antigona v grafickom románe Gymnázium Pierra de Coubertina / výstava
17.05. - 20.06. 2023
Ženy na poštových známkach Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
01.06. - 30.06. 2023
05.06. - 30.06. 2023
Túlavý braček a iné... / Toulavý bratříček a jiné... Městská knihovna v Praze - pobočka Korunní / výstava, pre deti
30.05. - 30.06. 2023
Kde bolo, tam nebolo Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
02.06. - 02.07. 2023
IDEOKLIPY Piešťanské informačné centrum - Pribinova / výstava
17.05. - 31.07. 2023
Skutoční hrdinovia v Amazónii Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava
01.06. - 31.08. 2023

Mestská knižnica mesta Piešťany

09:30
Tancujúce žabky Materská škola Krakovany / workshop, pre deti
09:30
O veternom kráľovi Mestská knižnica mesta Piešťany / muzikál, pre deti
12.04. - 09.06. 2023
Zvierací svet hravou linkou Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
10.05. - 10.06. 2023
V ČAROVNEJ KRAJINE GALÉaRIE Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
18.05. - 20.06. 2023
Roky bojov, obetí a nádejí, 1914-1920 Stredná priemyselná škola elektrotechnická / výstava
18.05. - 20.06. 2023
Antigona v grafickom románe Gymnázium Pierra de Coubertina / výstava
17.05. - 20.06. 2023
Jan Amos Komenský / 1592 - 1670 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
17.05. - 20.06. 2023
Ženy na poštových známkach Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
01.06. - 30.06. 2023
05.06. - 30.06. 2023
Túlavý braček a iné... / Toulavý bratříček a jiné... Městská knihovna v Praze - pobočka Korunní / výstava, pre deti
30.05. - 30.06. 2023
Kde bolo, tam nebolo Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
02.06. - 02.07. 2023
IDEOKLIPY Piešťanské informačné centrum - Pribinova / výstava
17.05. - 31.07. 2023
Skutoční hrdinovia v Amazónii Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava
01.06. - 31.08. 2023

Mestská knižnica mesta Piešťany

13:30
Lebopreto a iné knižky Mestská knižnica mesta Piešťany / prezentácia, beseda, pre deti
17:30
Knihotúlanie Mestská knižnica mesta Piešťany / beseda
12.04. - 09.06. 2023
Zvierací svet hravou linkou Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
10.05. - 10.06. 2023
V ČAROVNEJ KRAJINE GALÉaRIE Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
18.05. - 20.06. 2023
Roky bojov, obetí a nádejí, 1914-1920 Stredná priemyselná škola elektrotechnická / výstava
17.05. - 20.06. 2023
Jan Amos Komenský / 1592 - 1670 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
18.05. - 20.06. 2023
Antigona v grafickom románe Gymnázium Pierra de Coubertina / výstava
17.05. - 20.06. 2023
Ženy na poštových známkach Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
01.06. - 30.06. 2023
05.06. - 30.06. 2023
Túlavý braček a iné... / Toulavý bratříček a jiné... Městská knihovna v Praze - pobočka Korunní / výstava, pre deti
30.05. - 30.06. 2023
Kde bolo, tam nebolo Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
02.06. - 02.07. 2023
IDEOKLIPY Piešťanské informačné centrum - Pribinova / výstava
17.05. - 31.07. 2023
Skutoční hrdinovia v Amazónii Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava
01.06. - 31.08. 2023

Mestská knižnica mesta Piešťany

10:00
Škriatok Bertil a Hotdog Mestská knižnica mesta Piešťany / prezentácia, vernisáž, pre deti
16:00
Koho zjedla Mikimyška? Mestská knižnica mesta Piešťany / workshop, pre deti
12.04. - 09.06. 2023
Zvierací svet hravou linkou Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
10.05. - 10.06. 2023
V ČAROVNEJ KRAJINE GALÉaRIE Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
17.05. - 20.06. 2023
Jan Amos Komenský / 1592 - 1670 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
18.05. - 20.06. 2023
Roky bojov, obetí a nádejí, 1914-1920 Stredná priemyselná škola elektrotechnická / výstava
17.05. - 20.06. 2023
Ženy na poštových známkach Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
18.05. - 20.06. 2023
Antigona v grafickom románe Gymnázium Pierra de Coubertina / výstava
30.05. - 30.06. 2023
Kde bolo, tam nebolo Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
05.06. - 30.06. 2023
Túlavý braček a iné... / Toulavý bratříček a jiné... Městská knihovna v Praze - pobočka Korunní / výstava, pre deti
01.06. - 30.06. 2023
02.06. - 02.07. 2023
IDEOKLIPY Piešťanské informačné centrum - Pribinova / výstava
17.05. - 31.07. 2023
Skutoční hrdinovia v Amazónii Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava
01.06. - 31.08. 2023
09.06. - 31.08. 2023
Z rozprávky do rozprávky Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti

Mestská knižnica mesta Piešťany

10.05. - 10.06. 2023
V ČAROVNEJ KRAJINE GALÉaRIE Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
17.05. - 20.06. 2023
Jan Amos Komenský / 1592 - 1670 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
18.05. - 20.06. 2023
Antigona v grafickom románe Gymnázium Pierra de Coubertina / výstava
18.05. - 20.06. 2023
Roky bojov, obetí a nádejí, 1914-1920 Stredná priemyselná škola elektrotechnická / výstava
17.05. - 20.06. 2023
Ženy na poštových známkach Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
30.05. - 30.06. 2023
Kde bolo, tam nebolo Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
05.06. - 30.06. 2023
Túlavý braček a iné... / Toulavý bratříček a jiné... Městská knihovna v Praze - pobočka Korunní / výstava, pre deti
01.06. - 30.06. 2023
02.06. - 02.07. 2023
IDEOKLIPY Piešťanské informačné centrum - Pribinova / výstava
17.05. - 31.07. 2023
Skutoční hrdinovia v Amazónii Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava
09.06. - 31.08. 2023
Z rozprávky do rozprávky Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
01.06. - 31.08. 2023

Mestská knižnica mesta Piešťany

10:30
Pán Nápad zachraňuje svet Mestská knižnica mesta Piešťany / divadelné predstavenie, pre deti
11:15
Zvery a zvieratká Mestská knižnica mesta Piešťany / workshop, pre deti
17.05. - 20.06. 2023
Jan Amos Komenský / 1592 - 1670 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
17.05. - 20.06. 2023
Ženy na poštových známkach Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové / výstava
18.05. - 20.06. 2023
Roky bojov, obetí a nádejí, 1914-1920 Stredná priemyselná škola elektrotechnická / výstava
18.05. - 20.06. 2023
Antigona v grafickom románe Gymnázium Pierra de Coubertina / výstava
05.06. - 30.06. 2023
Túlavý braček a iné... / Toulavý bratříček a jiné... Městská knihovna v Praze - pobočka Korunní / výstava, pre deti
30.05. - 30.06. 2023
Kde bolo, tam nebolo Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
01.06. - 30.06. 2023
02.06. - 02.07. 2023
IDEOKLIPY Piešťanské informačné centrum - Pribinova / výstava
17.05. - 31.07. 2023
Skutoční hrdinovia v Amazónii Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava
09.06. - 31.08. 2023
Z rozprávky do rozprávky Mestská knižnica mesta Piešťany / výstava, pre deti
01.06. - 31.08. 2023

Mesto Piešťany

17:00
SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
19:30
Jam Session La Musica caffe / restaurant / music bar / koncert
20:00
Lesné jahody Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
28.04. - 05.06. 2023
Anita Bartos: Faces Magna Gallery - galéria plná energie / výstava
01.06. - 14.06. 2023
IQ DAYS Aupark Piešťany Aupark Shopping Center / záujmová aktivita, výstava, pre deti
02.06. - 25.06. 2023
MORE - farebné impresie Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ZO SVETLA DO TEMNOTY - Z TEMNOTY DO SVETLA Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ROMAN RJACHOVSKÝ Dom umenia Piešťany / výstava
02.06. - 07.07. 2023
68. music festival Piešťany Dom umenia Piešťany / festival
01.06. - 07.07. 2023
01.06. - 31.08. 2023
NINA HAZUCHOVÁ – mezzosoprán Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 31.08. 2023
BARDI SLOVENSKEJ OPERNEJ RÉŽIE Dom umenia Piešťany / výstava
25.05. - 05.09. 2023
POD VODOU a NAD VODOU Výstavná sieň MÓLO / výstava
31.05. - 05.09. 2023
MOJE PIEŠŤANY Výstavná sieň v Starej lekárni / výstava
10.05. - 31.10. 2023
Alfons Mucha: Kvetinové svety Ensana Napoleon II. / výstava
17.10. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Pribinova / prezentácia
02.09. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Kolonádový most / prezentácia

Mesto Piešťany

17:00
SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
20:00
SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
01.06. - 14.06. 2023
IQ DAYS Aupark Piešťany Aupark Shopping Center / záujmová aktivita, výstava, pre deti
02.06. - 25.06. 2023
MORE - farebné impresie Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ZO SVETLA DO TEMNOTY - Z TEMNOTY DO SVETLA Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ROMAN RJACHOVSKÝ Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 07.07. 2023
02.06. - 07.07. 2023
68. music festival Piešťany Dom umenia Piešťany / festival
01.06. - 31.08. 2023
NINA HAZUCHOVÁ – mezzosoprán Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 31.08. 2023
BARDI SLOVENSKEJ OPERNEJ RÉŽIE Dom umenia Piešťany / výstava
25.05. - 05.09. 2023
POD VODOU a NAD VODOU Výstavná sieň MÓLO / výstava
31.05. - 05.09. 2023
MOJE PIEŠŤANY Výstavná sieň v Starej lekárni / výstava
10.05. - 31.10. 2023
Alfons Mucha: Kvetinové svety Ensana Napoleon II. / výstava
17.10. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Pribinova / prezentácia
02.09. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Kolonádový most / prezentácia

Mesto Piešťany

17:00
OSCAR À LA CARTE - 68.mfP Ensana Thermia Palace Health Spa Hotel ***** / koncert
01.06. - 14.06. 2023
IQ DAYS Aupark Piešťany Aupark Shopping Center / záujmová aktivita, výstava, pre deti
02.06. - 25.06. 2023
MORE - farebné impresie Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ZO SVETLA DO TEMNOTY - Z TEMNOTY DO SVETLA Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ROMAN RJACHOVSKÝ Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 07.07. 2023
02.06. - 07.07. 2023
68. music festival Piešťany Dom umenia Piešťany / festival
01.06. - 31.08. 2023
NINA HAZUCHOVÁ – mezzosoprán Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 31.08. 2023
BARDI SLOVENSKEJ OPERNEJ RÉŽIE Dom umenia Piešťany / výstava
25.05. - 05.09. 2023
POD VODOU a NAD VODOU Výstavná sieň MÓLO / výstava
31.05. - 05.09. 2023
MOJE PIEŠŤANY Výstavná sieň v Starej lekárni / výstava
10.05. - 31.10. 2023
Alfons Mucha: Kvetinové svety Ensana Napoleon II. / výstava
17.10. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Pribinova / prezentácia
02.09. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Kolonádový most / prezentácia

Mesto Piešťany

18:00
Záverečné vystúpenie žiakov SZUŠ Dom umenia Piešťany / tanec, hudobno-zábavný program
18:00
Kvíz na tému PRIATELIA ŽiWell Kursalon / kvíz
19:00
Toto je môj foter Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
08.06. - 11.06. 2023
Piešťanské Zlaté stuhy 2023 Piešťany / významné podujatie, podujatie na ulici
01.06. - 14.06. 2023
IQ DAYS Aupark Piešťany Aupark Shopping Center / záujmová aktivita, výstava, pre deti
02.06. - 25.06. 2023
MORE - farebné impresie Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ZO SVETLA DO TEMNOTY - Z TEMNOTY DO SVETLA Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ROMAN RJACHOVSKÝ Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 07.07. 2023
02.06. - 07.07. 2023
68. music festival Piešťany Dom umenia Piešťany / festival
01.06. - 31.08. 2023
NINA HAZUCHOVÁ – mezzosoprán Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 31.08. 2023
BARDI SLOVENSKEJ OPERNEJ RÉŽIE Dom umenia Piešťany / výstava
25.05. - 05.09. 2023
POD VODOU a NAD VODOU Výstavná sieň MÓLO / výstava
31.05. - 05.09. 2023
MOJE PIEŠŤANY Výstavná sieň v Starej lekárni / výstava
10.05. - 31.10. 2023
Alfons Mucha: Kvetinové svety Ensana Napoleon II. / výstava
17.10. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Pribinova / prezentácia
02.09. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Kolonádový most / prezentácia

Mesto Piešťany

07:00
Raňajky pre cyklistov Kolonádový most / podujatie na ulici
18:00
Záverečné vystúpenie žiakov SZUŠ Dom umenia Piešťany / tanec, hudobno-zábavný program
19:00
Toto je môj foter Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
19:30
Ladislav Banga & friends La Musica caffe / restaurant / music bar / koncert
08.06. - 11.06. 2023
Piešťanské Zlaté stuhy 2023 Piešťany / významné podujatie, podujatie na ulici
09.06. - 12.06. 2023
Veterány. Piešťanské Zlaté stuhy. Liečebný dom Irma / výstava
01.06. - 14.06. 2023
IQ DAYS Aupark Piešťany Aupark Shopping Center / záujmová aktivita, výstava, pre deti
02.06. - 25.06. 2023
MORE - farebné impresie Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ROMAN RJACHOVSKÝ Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ZO SVETLA DO TEMNOTY - Z TEMNOTY DO SVETLA Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 07.07. 2023
02.06. - 07.07. 2023
68. music festival Piešťany Dom umenia Piešťany / festival
01.06. - 31.08. 2023
BARDI SLOVENSKEJ OPERNEJ RÉŽIE Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 31.08. 2023
NINA HAZUCHOVÁ – mezzosoprán Dom umenia Piešťany / výstava
25.05. - 05.09. 2023
POD VODOU a NAD VODOU Výstavná sieň MÓLO / výstava
31.05. - 05.09. 2023
MOJE PIEŠŤANY Výstavná sieň v Starej lekárni / výstava
10.05. - 31.10. 2023
Alfons Mucha: Kvetinové svety Ensana Napoleon II. / výstava
17.10. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Pribinova / prezentácia
02.09. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Kolonádový most / prezentácia

Mesto Piešťany

07:00
INOVECKÁ 50-tka Považský Inovec / vychádzka
10:00
Ostrovské cepy Ostrov pri Piešťanoch / festival
15:30
Super Mario Bros. vo filme Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film, pre deti
16:00
Friendly Bandy 2023 Hudobný pavilón v parku / koncert
16:30
Pieseň o Roztancovadle - folklór Dom umenia Piešťany / tanec
16:30
17:30
Transformers: Monštrá sa prebúdzujú Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
19:30
Rock Reset Rokovanka Lodenica / koncert
20:00
Transformers: Monštrá sa prebúdzujú Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
21:00
Ladies night: DJ Truhlo Mango Club & Lounge Caffe / disco
08.06. - 11.06. 2023
Piešťanské Zlaté stuhy 2023 Piešťany / významné podujatie, podujatie na ulici
10.06. - 11.06. 2023
Príbeh látky Beckov / divadelné predstavenie, tvorivá dielňa, prezentácia, iné
09.06. - 12.06. 2023
Veterány. Piešťanské Zlaté stuhy. Liečebný dom Irma / výstava
01.06. - 14.06. 2023
IQ DAYS Aupark Piešťany Aupark Shopping Center / záujmová aktivita, výstava, pre deti
02.06. - 25.06. 2023
MORE - farebné impresie Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ZO SVETLA DO TEMNOTY - Z TEMNOTY DO SVETLA Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ROMAN RJACHOVSKÝ Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 07.07. 2023
02.06. - 07.07. 2023
68. music festival Piešťany Dom umenia Piešťany / festival
01.06. - 31.08. 2023
NINA HAZUCHOVÁ – mezzosoprán Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 31.08. 2023
BARDI SLOVENSKEJ OPERNEJ RÉŽIE Dom umenia Piešťany / výstava
31.05. - 05.09. 2023
MOJE PIEŠŤANY Výstavná sieň v Starej lekárni / výstava
25.05. - 05.09. 2023
POD VODOU a NAD VODOU Výstavná sieň MÓLO / výstava
10.05. - 31.10. 2023
Alfons Mucha: Kvetinové svety Ensana Napoleon II. / výstava
17.10. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Pribinova / prezentácia
02.09. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Kolonádový most / prezentácia

Mesto Piešťany

09:00
Uletené trhy ŽiWell Kursalon / trh
11:00
O múdrej princeznej / bábkové divadlo
15:00
O 12 mesiačikoch / bábkové divadlo
15:30
MEGA SUPER Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film, pre deti
16:00
Dychová hudba Modrovanka Hudobný pavilón v parku / koncert
17:30
Transformers: Monštrá sa prebúdzujú Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
20:00
Transformers: Monštrá sa prebúdzujú Kultúrno spoločenské centrum Fontána / film
08.06. - 11.06. 2023
Piešťanské Zlaté stuhy 2023 Piešťany / významné podujatie, podujatie na ulici
10.06. - 11.06. 2023
Príbeh látky Beckov / divadelné predstavenie, tvorivá dielňa, prezentácia, iné
09.06. - 12.06. 2023
Veterány. Piešťanské Zlaté stuhy. Liečebný dom Irma / výstava
01.06. - 14.06. 2023
IQ DAYS Aupark Piešťany Aupark Shopping Center / záujmová aktivita, výstava, pre deti
02.06. - 25.06. 2023
MORE - farebné impresie Kultúrno spoločenské centrum Fontána / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ZO SVETLA DO TEMNOTY - Z TEMNOTY DO SVETLA Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 02.07. 2023
ROMAN RJACHOVSKÝ Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 07.07. 2023
02.06. - 07.07. 2023
68. music festival Piešťany Dom umenia Piešťany / festival
01.06. - 31.08. 2023
NINA HAZUCHOVÁ – mezzosoprán Dom umenia Piešťany / výstava
01.06. - 31.08. 2023
BARDI SLOVENSKEJ OPERNEJ RÉŽIE Dom umenia Piešťany / výstava
31.05. - 05.09. 2023
MOJE PIEŠŤANY Výstavná sieň v Starej lekárni / výstava
25.05. - 05.09. 2023
POD VODOU a NAD VODOU Výstavná sieň MÓLO / výstava
10.05. - 31.10. 2023
Alfons Mucha: Kvetinové svety Ensana Napoleon II. / výstava
17.10. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Pribinova / prezentácia
02.09. - 31.12. 2023
História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite Piešťanské informačné centrum - Kolonádový most / prezentácia
Newsletter
Detská knižnica