Záujmové aktivity

Naša činnosť / Záujmové aktivity

Okrem našich pravidelných podujatí (besedy, prednášky, informačné hodiny) venujeme svoj čas aj príprave a realizácii mnohých záujmových aktivít s cieľom ponúknuť deťom a mladým ľuďom možnosť aktívne stráviť voľný čas. Od jednoduchých kvízov a tvorivých dielní až po náročnejšie celodenné podujatia či turnusy prímestských táborov. V našej knižnici pravidelne organizujeme verejnosťou obľúbené divadelné adaptácie literárnych diel, populárne scénické čítania na motívy literárnych predlôh, aj mnohé výstavné projekty.

Newsletter
Detská knižnica