obrázok

Danác Michal (1919)

Narodený
08. 10. 1919, Galanta

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Štátny zamestnanec, vojenský pilot, dôstojník.

Životopis
Štátny zamestnanec, pôvodným povolaním robotník. V rokoch 1939 – 42 stíhací pilot (vojak z povolania), 1942 – 44 politický väzeň, 1945 – 74 dôstojník, od roku 1974 na dôchodku. Člen ilegálnej skupiny v 13. letke v Piešťanoch.

Newsletter
Detská knižnica