Revue Piešťany

Región a odkazy / Revue Piešťany

Kultúrno-spoločenský štvrťročník, ktorý od r. 1959 informoval o živote v našom meste, jeho osobnostiach, spoločenskom a kultúrnom živote i histórii. Časopis spočiatku vydávalo Mestské kultúrne stredisko, najprv pod názvom "Kultúra v Piešťanoch" - s podtitulom - "informatívny mesačník" a vo formáte A5. Od roku 1973 časopis zmenil formát na A4 a stal sa neoddeliteľnou súčasťou prezentácie kultúrneho života v Piešťanoch. Od 1. 1. 1990 bol časopis premenovaný na REVUE PIEŠŤANY. Od r. 2004 došlo k ďalšej, tentokrát veľmi výraznej zmene: časopis začal vychádzať ako plnofarebný, v trojjazyčnej slovensko-anglicko-nemeckej mutácii a štvrťročne. Jeho vydavateľom bolo Mesto Piešťany. Časopis vychádzal do konca roka 2015.

Revue Piešťany je dvojnásobným držiteľom ceny v prestížnej súťaži Podnikové médium roka (2010 – 2. miesto, 2011 – 1. miesto) v kategórii Printové médiá rozpočtových a štátnych organizácií. Okrem toho sa tento časopis umiestnil na 2. mieste v súťaži Miestne noviny 2011  v kategórii kultúrno-informačné noviny časopisy na Slovensku.Newsletter
Detská knižnica