obrázok

Ing. Haring Viliam (1928 - 2006)

Narodený
06. 02. 1928, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
25. 03. 2006, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
autor kníh Rok v starých Piešťanoch; A potom spútame slnečné lúče

Citácia
Kronika mesta Piešťany (Rok 2006.)

Životopis
Svoje detstvo prežil v starých Piešťanoch na Pažiti. Jeho koníčkom v mladosti bolo divadlo, bol spoluzakladateľom a režisérom Divadelného ochotníckeho krúžku Jána Hollého. Toto divadlo v sezóne 1948/49 odohralo 26 predstavení. V r. 1951 bola činnosť divadla ukončená. Viliam Haring po ukončení štúdia pracoval v elektrotechnickom závode Tesla Piešťany, kde bol zlepšovateľom.
Je autorom knihy „Rok v starých Piešťanoch“ s podtitulom „Národopisné obrázky“. Kniha ponúka čitateľovi výber zozbieraných postrehov zo života ľudí v starých Piešťanoch v minulosti. Sú zoradené podľa jednotlivých činností, cyklu roľníckeho roku, sviatkov a zvykov v jednotlivých mesiacoch roka – od januára do decembra. Kniha bola vydaná v edícii Bibliotheca Pescana ako prvý titul. Vydalo ju Balneologické múzeum s podporou spoločnosti dFlex. Za toto dielo bola autorovi udelená Cena primátora mesta Piešťany.
Viliam Haring sa tiež venoval využitiu slnečnej energie v praxi formou kolektorov. Túto tému rozpracoval v knihe „ ... a potom spútame slnečné lúče“. V rokoch 1998 - 2002 bol poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.
Pochovaný je na cintoríne na Žilinskej ceste.

Ocenenia
Cena primátora mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica