obrázok

Prof. Dr. Cranz Heinrich Johann Nepomuk Von (1722 - 1797)

Narodený
25. 11. 1722, Roodt-sur-Eisch

Dátum a miesto úmrtia
18. 01. 1797, Judenburg

Pôsobnosť
Viedeň

Typ autority
Autor, Profesor viedenskej univerzity, botanik a lekár, ktorý podal správu o liečivých vodách v celej monarchii, v rámci nej spomína i Piešťany a ich liečivé vody.

Citácia
Kúpeľní lekári v Piešťanoch. (Pohľad do histórie). (Bibliotheca Pescana II. (Piešťany: Balnoelogické múzeum, 2003, s. 11.))

Životopis
Heinrich Johann Nepomuk von Crantz získal doktorát medicíny v r. 1750 na viedenskej univerzite. V Rakúskej monarchii sa začala venovať väčšia pozornosť liečivým prameňom na príkaz cisárovnej Márie Terézie. Roku 1763 poverila zvláštnu komisiu, ktorá mala vykonať súpis liečivých prameňov v celej monarchii. Jej výsledky zhrnul profesor viedenskej univerzity Heinrich Johan von Cranz v obsiahlom diele "Gesundbrunnen der Oesterreichischen Monarchie" (Liečivé pramene Rakúskej monarchie), ktoré vydal vo Viedni roku 1777 cisársky a univerzitný kníhtlačiar Jozef Gerold. V tejto vyše 300-stranovej monografii je v abecednom registri uvedených približne 600 prameňov. Jeden exemplár monografie sa nachádza v Balneologickom múzeu v Piešťanoch.
Profesor Cranz navštívil niekoľkokrát Piešťany a venoval im na strane 135 stať "Piestaner Warmbäder in Ungarn" ( Piešťanské horúce kúpele v Uhorsku). Podal tu stručný rozbor vynikajúcej piešťanskej liečivej vody. Ako zaujímavosť uviedol, že sa v nej dá uvariť vajce, alebo zabitá sliepka zbaviť peria. Kúpele pomáhajú pacientom pri chorobách kĺbov, pri kontraktúrach a pri ochrnutí. Pri liečbe sa používa nielen voda, ale aj bahno. Profesor Cranz v závere uviedol, že svoje poznatky získal pri osobných návštevách Piešťan v roku 1772. Z hľadiska indikácii kúpeľov sa odvolal na dielo doktora Torkosa "Schediasma de thermis Pőstheniensibus" z roku 1745.Newsletter
Detská knižnica