obrázok

Dašková Kveta (1935 - 2021)

Narodený
23. 08. 1935, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
27. 12. 2021

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Vydavateľka kníh, piešťanská rodáčka.

Životopis
Narodila sa 23. augusta 1935 v Piešťanoch. Obdobie SNP prežila za dramatických okolností v matkinom rodisku - Pribyline. Jej snom bola umelecká priemyslovka, ale vyštudovala pedagogické gymnázium. Popri zamestnaní diaľkovo študovala biológiu a geografiu. Po krátkom pôsobení v Pionierskych novinách prešla do vydavateľstva Mladé letá, kde bola spoluzakladateľkou redakcie umelecko-náučnej literatúry pre deti. Po roku 1989 približne rok pracovala vo vydavateľstve VPN Archa. V októbri 1990 založila Vydavateľstvo Q 111, ktoré je orientované na vydávanie náročnej literatúry pre deti a dospelých.
V novembri 2016 jej Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti udelil CENU TROJRUŽA 2016 za iniciatívny prínos do modernej literatúry faktu a obohacujúcu beletristickú tvorbu s prihliadnutím na edičné aktivity vo Vydavateľstve Q111.

Odkazy

Knihy (25)

Newsletter
Detská knižnica