obrázok

Prof. PhDr. Václavík Antonín (1891 - 1959)

Narodený
12. 07. 1891, Luhačovice

Dátum a miesto úmrtia
04. 12. 1959, Brno

Pôsobnosť
Piešťany, Uherské Hradiště, Brno

Typ autority
Moravský etnograf, zdokumentoval národopisné zvláštností piešťanského regiónu, prispel k rozvoju etnografie, múzejníctva, bádania a zberateľstva na Slovensku.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 29.)

Životopis
Pochádza z poľnohospodárskej rodiny. Maturoval na gymnáziu v Skalici. Po vzniku Československa pôsobil na Slovensku. V r. 1921 študoval etnografiu na Univerzite Komenského v Bratislave a zároveň vykonával etnografické výskumy. Štúdium ukončil doktorátom v r. 1926. V júni 1932 sa podieľal na dokumentovaní národopisných zvláštností piešťanského regiónu. Do Piešťan prichádzal na pozvanie Imricha Wintera. Stal sa členom Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. Stál pri zrode reinštalovaného piešťanského múzea a dňa 29. 6. 1933 sa zúčastnil na jeho otvorení slávnostným príhovorom. Prispel k všestrannému rozvoju etnografie, bádateľskej, zberateľskej a muzeálnej činnosti na Slovensku.
V r. 1939 bol nútený opustiť Slovensko. Stal sa pracovníkom Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti. V roku 1945 sa stal profesorom československého národopisu Masarykovej Univerzity v Brne, kde do svojej smrti v roku 1959 vychovával novú generáciu etnografov. Jeho dielo aj po desaťročiach sa teší záujmu laickej i odbornej verejnosti.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica