obrázok

Šajmovič Juraj (1932 - 2013)

Narodený
27. 04. 1932, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
20. 04. 2013, Praha

Pôsobnosť
Praha

Typ autority
Kameraman, umelecký fotograf a maliar, bol považovaný za jedného z najlepších českých kameramanov druhej polovice minulého storočia, čestný občan Piešťan.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: Propolis, Mestská knižnica, 2004, s. 5.)

Životopis
Narodil sa do rodiny židovského právnika. Po vzniku Slovenského štátu sa s rodičmi v roku 1942 presťahovali do Maďarska, kde pod vládou Miklósa Horthyho nevládla až taká silná protižidovská atmosféra. Po nástupe vodcu pronacistickej strany Šípových krížov, Ferenca Szálasiho, do čela štátu sa však situácia Židov v Maďarsku radikálne zhoršila a Šajmovičovci sa vrátili späť na Slovensko, kde žili posledného polroka vojny s príbuznými v podzemnom kryte na predmestí Piešťan.
V roku 1950 absolvoval gymnázium a v štúdiu pokračoval na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde vyštudoval odbor fotografia. Jeho spolužiakmi boli v napríklad Juraj Herz či Ivan Balaďa. Následne v období rokov 1954 – 1962 študoval odbor filmový a televízny obraz na pražskej FAMU.
Natočil vyše 40 filmov. Sfilmoval romány "Smrť sa volá Engelchen, Tri gaštanové kone, Adam Šangala, Sanitka, Do nebíčka, Legenda Emöke, Dobrodružstvá kriminalistiky" a mnohé ďalšie. Ťažiskom jeho činnosti bola televízna tvorba.
Okrem kameramanskej práce sa venoval aj umeleckej fotografii a maľbe. V rodných Piešťanoch vystavoval svoje fotografie v Dome umenia (apríl 1997). Súbežne s výstavou fotografií sa v piešťanskej Galérii NAMI prezentoval svojou maliarskou tvorbou. Roku 1995 získal najvyššie české ocenenie v oblasti filmovej tvorby, Českého leva za film "Golet v údolí", nakrútený podľa novely I. Olbrachta.
Knihu "Duch času" vydal v roku 2004. Opätovne sa predstavil v rodnom meste s výstavou v Dome umenia v apríli 2009.
Na sklonku života napísal knihu Raj nie je len na nebesiach a peklo nie je len pod zemou (2015).

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany
Český lev
Newsletter
Detská knižnica