Knižné tipy - Dizajnová kniha

Knižné tipy / Dizajnová kniha

Ivan Csudai: Vita Circulus Est (práce na papieri) / Peter Michalovič

Peter Michalovič vyštudoval odbory filozofia a estetika na FF UK v BA, kde i pôsobí. Zaoberá sa estetickou teóriou, štrukturalizmom, postštrukturalizmom a teóriou rozprávania.  Publikoval vyše 400 vedeckých štúdií a článkov...viac >>

Newsletter
Detská knižnica