Sakačik

Výročnú Cenu Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu Činnosť Knižnice - SAKAČIK udeľuje Správna rada Slovenskej asociácie knižníc 2004 vždy jednej nominovanej knižnici, ktorá je členom SAK, za konkrétnu aktivitu v uplynulom roku.

Sakačik 2010

Mestská knižnica mesta Piešťany získala za rok 2010 Cenu SAKAČIK za výnimočné knihovnícke podujatie, ktorým bol 6. ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2010 s podtitulom Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe.
Festival patrí k najvýznamnejším celoslovenským projektom na podporu detského čítania.

Newsletter
Detská knižnica