Celoslovenské ocenenia

  • TOP WebLib

    Celoslovenská súťaž o najlepšie webové sídlo knižnice, ktorú každoročne organizuje Spolok slovenských knihovníkov. V rámci súťažných kritérií sa hodnotí obsah stránky, jej funkčnosť, originálnosť, aktuálnosť a príťažlivosť pre návštevníka, navigácia a vyhľadávanie, grafická úprava i úroveň dodržania webových štandardov. Súťaž má podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu knižníc efektívne využívať informačno-komunikačné technológie na zlepšenie kvality a prístupnosti služieb.

  • Sakačik

    Výročnú Cenu Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu Činnosť Knižnice - SAKAČIK udeľuje Správna rada Slovenskej asociácie knižníc 2004 vždy jednej nominovanej knižnici, ktorá je členom SAK, za konkrétnu aktivitu v uplynulom roku.

Newsletter
Detská knižnica