Iné služby

Služby / Iné služby
  • medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Na požiadanie čitateľa a používateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu, ktorý nemá vo svojom fonde z inej knižnice Slovenskej republiky cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) formou originálu alebo kópie. Poplatok za službu MVS je 4,00 € za každý vypožičaný titul (žiadanka + poštovné poplatky).

  • verejný prístup na internet

Návštevníci knižnice majú k dispozícii virtuálnu Wi-Fi sieť, prostredníctvom ktorej sa môžu vlastnými zariadeniami (notebook, smartphone) pripájať na internet. 

  • služby Internet strediska

Čitatelia a návštevníci knižnice môžu bezplatne využívať služby Internet strediska (prehliadanie webových stránok, e-mail). Riadia sa pritom pravidlami pre používanie internetu.

  • Múdra ponorka

V roku 2015, pri príležitosti 90. narodenín knižnice, pribudol do Oddelenia pre deti nový zábavno-náučný priestor pre našich najmenších návštevníkov s názvom Múdra ponorka. Detský kútik plný veselej žltej farby v sebe skrýva rôzne zákutia, priestory na hranie, oddych či posedenie pri dobrej knižke. Malí čitatelia sa tu môžu uvelebiť v pohodlných sedacích vakoch, čítať si svoje obľúbené rozprávky, ponoriť sa do mora dobrodružstiev, hier a spoznávania.

  • kopírovanie a tlač čiernobielych formátov A3 a A4

Čitatelia a návštevníci knižnice môžu využiť kopírovacie služby v priestoroch Internet strediska. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníku.

  • poskytovanie priestorov pre jazykové a rekvalifikačné kurzy

Naša knižnica disponuje rozsiahlymi, modernými a reprezentatívnymi priestormi,
ktoré sú pravidelne využívané na rôzne školenia, kurzy, detské tábory, ale aj semináre a  konferencie celoslovenského významu.Priestory zasadacej sály na 2. poschodí sú pravidelne dejiskom rokovaní mestského zastupiteľstva.

  • nápojový automat 

Počas návštevy knižnice sa môžete občerstviť kávou alebo inými nealkoholickými nápojmi, ktoré vám ponúkne automat na prízemí.

  • bezbariérový prístup pre vozíčkarov a rodičov s kočíkmi

Vďaka osobnému výťahu, ktorý bol vybudovaný počas poslednej rekonštrukcie, môžu naše služby využívať aj imobilní občania a prístup na poschodie je tak jednoduchší aj pre seniorov a mamičky s deťmi.


  • 2 informačné terminály na území mesta

Informačné terminály na budove Piešťanského informačného centra a na Winterovej ulici poskytujú informácie pre občanov i návštevníkov mesta 24 hodín denne.

Newsletter
Detská knižnica