Podujatia na ulici

Naša činnosť / Podujatia na ulici

Piešťanská knižnica pravidelne vychádza za svojimi priaznivcami do centra mesta, kde pre nich pripravuje podujatia na verejných priestranstvách (pešia zóna, mestský park, Kolonádový most...), ale aj v priestoroch iných inštitúcií (Kursalon, Hotel Magnólia) s cieľom zaujať a upozorniť na svoje aktivity širokú verejnosť, domácich i zahraničných návštevníkov mesta.

Newsletter
Detská knižnica