Osobnosti regiónu

Región a odkazy / Osobnosti regiónu

Vývoj nášho regiónu v priebehu dejín ovplyvnili mnohé významné osobnosti, ktoré v Piešťanoch žili a pôsobili. Svetoznáme liečivé pramene a príjemné prostredie kúpeľného mesta prilákali okrem slávnych rodákov mnohé známe osobnosti nielen regionálneho, ale aj celonárodného i nadnárodného významu, ktoré v Piešťanoch strávili časť svojho života.

Oddelenie regionálnej bibliografie a informácií buduje elektronickú databázu osobností kultúrneho, spoločenského a verejného života okresu Piešťany, ktoré v tomto regióne žili a pracovali alebo v súčasnosti pôsobia a svojimi aktivitami ovplyvňujú náš región.

Vyhľadávanie regionálnych osobností:

Newsletter
Detská knižnica