Databáza publikácií regionálneho oddelenia

Región a odkazy / Databáza publikácií regionálneho oddelenia

Fond regionálnych dokumentov je jedinečným zdrojom faktografických a bibliografických informácií, ktorý umožňuje spoznávať a študovať históriu, vývoj a súčasné dianie v okrese Piešťany.

Regionálne dokumenty tvoria:

Súborné dokumenty
adresáre, almanachy, antológie, prehľady, zbierky, zborníky, správy výročné

Obrazové dokumenty
atlasy, fotosúbory, obrazové publikácie, mapy, filmy

Katalógy
katalógy zväzkové, katalógy výstav

Tlač
denníky, časopisy, noviny

Slovníky
slovníky jazykové, slovníky vecné

Historické dokumenty
jubilejné publikácie / pamätnice, kroniky, ročenky

Informačná literatúra
informačné materiály, spravodaje informačné

Náučná literatúra
autobiografie, bibliografie, biografie, monografie, encyklopédie, praktické príručky, sprievodcovia

Iné
leporelá, kalendáre textové, umelecká literatúra, firemná literatúra, zákony

 

Knižný fond regionálneho oddelenia je pre čitateľov sprístupnený formou prezenčných výpožičiek, prípadne absenčnej výpožičky na 24 hodín, ktorá je spoplatnená podľa cenníka služieb. Regionálne periodiká sú dostupné len prezenčne.

 

Newsletter
Detská knižnica