Región a odkazy

Región a odkazy

Knižnica v rámci svojej informačnej funkcie sprístupňuje svojim návštevníkom informácie o regióne, jeho histórii, osobnostiach, významných prírodných i architektonických zaujímavostiach, a to prostredníctvom regionálnej príručnej knižnice i vlastných elektronických databáz.


Newsletter
Detská knižnica