Priestory knižnice

O knižnici / Priestory knižnice

Mestská knižnica v Piešťanoch disponuje rozľahlou modernou budovou, ktorej bohaté priestorové možnosti vytvárajú ideálne podmienky nielen pre fungovanie knižnice ako takej, ale aj na realizáciu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu. Vonkajší vzhľad budovy ako aj jej priestorové riešenie sú dielom piešťanských architektov Bohuslava Perneckého a Marianny Bogyovej.

Budova knižnice má štvorcový pôdorys, v strede s átriom, má 3 nadzemné podlažia, ploché strechy a terasy. Na prvom poschodí sa nachádzajú výstavné priestory, hlavné výpožičné priestory so svojimi oddeleniami a kanceláriami sa nachádzajú na 2. poschodí a na 3. sa nachádza veľká zasadacia sála. V tejto miestnosti sú umiestnené aj originály leptov na skle od akademického maliara Martina Benku, ktoré boli umiestnené na Kolonádovom moste v Piešťanoch. Z dôvodu ich ochrany pred rozbitím boli originály umiestnené do priestorov Mestskej knižnice v Piešťanoch. Na Kolonádovom moste sa nachádza verná kópia predmetných leptov. Všetky poschodia sú prepojené schodiskom. Počas poslednej rekonštrukcie do budovy knižnice pribudol osobný výťah, ktorý uľahčuje prístup k výpožičným službám imobilným občanom, seniorom či mamičkám s deťmi.

Návštevníci knižnice sa môžu voľne pohybovať po všetkých verejných priestoroch knižnice, čítať si, študovať, prezrieť si výstavu, surfovať po internete alebo si len tak posedieť a oddýchnuť. Preukaz čitateľa je potrebný až pri samotnej výpožičke. Vybavovanie výpožičiek prebieha pri centrálnych pultoch na Oddelení pre dospelých a Oddelení pre deti a mládež.
Knižnica svojim návštevníkom ponúka široký výber knižných dokumentov a služieb a podporuje ich vzájomné stretávanie. V rámci budovy je viacero odpočinkových zón s možnosťou napojenia vlastného notebooku, vrátane pripojenia na internet. Naším cieľom je, aby u nás návštevníci našli príjemné prostredie, kde budú radi tráviť čas i so svojimi blízkymi.
Knižný fond je prehľadne rozdelený do niekoľkých častí a čitateľom ponúka široký výber literatúry z najrôznejších oblastí od detskej literatúry cez beletriu a náučné tituly až po cudzojazyčnú literatúru. Čitatelia u nás môžu nájsť najnovšie knižné novinky vrátane príručnej knižnice a dennej tlače.

V priestoroch svojho objektu knižnica poskytuje svojim čitateľom a návštevníkom profesionálne služby v nasledovných základných oddeleniach:

Newsletter
Detská knižnica