obrázok

Mgr. art. Mihálek Miroslav

Typ autority
slovenský herec

Životopis
Je absolventom Divadelnej fakulty VŠMU. Vyučuje na Základnej umeleckej škole Júliusa Kowalského v Bratislave, Literárno – dramatický odbor.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica