obrázok

Stretnúť knihu každý deň IV.

Dátum: 31. 10. 2013 Autor: Martina Marová
Počas mesiacov máj - október sa v našej knižnici uskutočnil IV. ročník projektu na podporu čítania Stretnúť knihu každý deň IV. V rámci neho sme opäť pripravili množstvo stretnutí so slovenskou literatúrou a jej tvorcami - spisovateľmi, ilustrátormi a vydavateľmi, ale aj besedy, tvorivé čítania, workshopy s ilustrátormi, divadelné predstavenia a výstavy. Svoje knihy pre deti predstavili Libuša Friedová, Roman Brat, Monika Kompaníková a Alexandra Salmela. Medzi hosťami našich podujatí boli aj známe osobnosti ako Iveta Malachovská a Szidi Tobias. Na tvorivých dielňach sa deti stretli s ilustrátormi Alicou Gurínovou, Bystríkom Vančom či Veronikou Holecovou. Mnohé známe rozprávkové príbehy mohli vidieť aj v divadelnom prevedení.
Newsletter
Detská knižnica