obrázok

KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ

Dátum: 01. 11. 2017 Autor: Drahomíra Moretová

IX. ročník

Hlavným cieľom projektu "Keď čítanie je čtení IX" bolo nadviazať na tradície a kultúrne potreby českej národnostnej menšiny, rozvíjať a prezentovať trvalé hodnoty českej kultúry a ich priblíženie českej komunite žijúcej v našom regióne.
Ďalším cieľom projektu bolo priblížiť príslušníkom českej menšiny a ich potomkom, príležitostným návštevníkom z Českej republiky, ale aj slovenským deťom a mladým ľuďom hodnotné diela českej kultúry, predovšetkým tvorbu literárnych, výtvarných a divadelných umelcov z krajiny, ktorá nám je historicky i kultúrne blízka.
Prostredníctvom stretnutí so spisovateľmi, ilustrátormi, cez literárne dramatizácie, tvorivé dielne na motívy českých kníh či výstavy ilustrácií a veľkoplošných objektov na motívy literárnych predlôh sme predstavili rôzne formy spracovania zaujímavých knižných príbehov a ukázali aj slovenským deťom, že čítanie v českom jazyku je rovnako informačne hodnotné, zábavné aj poučné ako v slovenčine.
Okrem kultúrno-spoločenského prínosu pre českú menšinu žijúcu na území a v regióne nášho mesta sme vytvorili možnosť hodnotného trávenia voľného času, rozvíjania fantázie a tvorivosti a získanie nových informácií či prehľadu o dianí v českej literatúre.
Projektom sme zároveň podporili myšlienku multikultúrneho chápania spoločnosti a zlepšili vnímanie príslušníkov iných národností medzi slovenskými deťmi.
Naša inštitúcia rozvíja dlhodobú úspešnú spoluprácu s rôznymi kultúrnymi inštitúciami v Českej republike. Vďaka mnohoročnej intenzívnej spolupráci s Českou centrálou cestovného ruchu – CzechTourism, Českým centrom v Bratislave, Českým spolkom v Trnavskom regióne - miestnym klubom Piešťany, Múzeom hlavného mesta Prahy, Slovenským inštitútom v Prahe či Mestskej knižnici v Prahe a s podporou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe sme mohli rozširovať našu činnosť smerom k aktivitám na medzinárodnej úrovni.
IX. ročníkom nášho projektu sme nadviazali na dlhodobú tradíciu, ktorú máme pri organizovaní podujatí pre deti a mládež, ako aj úspešné doposiaľ realizované projekty podobného charakteru, prezentujúce kultúru českej menšiny žijúcej v našom regióne.
Už niekoľko rokov pripravujeme prezentácie českej kultúry v rôznych formách (stretnutia s osobnosťami českej literatúry, prezentácie kníh, spisovateľov a ilustrátorov, predstavenia českých divadelných súborov pre deti, výstavy a pod.). S českým jazykom a kultúrou pracujeme po celý rok cez pravidelné stretnutia s českými osobnosťami a spoločné stretnutia a podujatia s príslušníkmi českej menšiny. Prínosom týchto podujatí je vzbudenie záujmu detí i širokej verejnosti o dianie v tvorbe na českej literárnej a kultúrnej scéne, rozšírenie ponuky a možností ako zmysluplne tráviť voľný čas i rozšírenie kultúrno-spoločenských a informačných aktivít našej inštitúcie.
V neposlednom rade sú tieto podujatia obohatením kultúrneho života v Piešťanoch. Na základe skúseností z predchádzajúcich ročníkov a pozitívnych ohlasov detí, pedagógov i širokej verejnosti, ktorí ocenili význam a zmysluplnosť projektu, sme sa rozhodli v projekte pokračovať. Vysoká návštevnosť podujatí, tvorivosť detí počas workshopov, nespočetné množstvo otázok na českých hostí svedčia o záujme o české umenie, ale aj o dobrom výbere jednotlivých programov.
Podujatiami projektu Keď čítanie je čtení sme priblížiť klasickú i súčasnú českú kultúru českým, ale najmä slovenským deťom, predstavili sme im klasických aj novodobých literárnych hrdinov, nové, neznáme príbehy a dobrodružstvá, ktoré by inak možno nemali šancu spoznať. Prostredníctvom projektu sme zároveň ponúkli alternatívu k slovenským rozprávkam, ktoré sú mnohým detským čitateľom už veľmi dobre známe a rozšírili ich vedomosti o zaujímavé a hodnotné diela českej kultúry.
Odborný garant projektu: Mgr. Vilma Anýžová, riaditeľka Českého centra Bratislava.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2017 v termíne od 1. 8. do 31. 12. 2017.
Newsletter
Detská knižnica