obrázok

TÚLAVÁ KNIŽNICA 2017

Dátum: 30. 11. 2017 Autor: Drahomíra Moretová
Mestská knižnica mesta Piešťany prispieva svojou činnosťou k rozvoju kultúry a propagácii knižnice a mesta nielen v našom meste či kraji, ale aj ale aj v rámci Slovenska a v zahraničí. Jedným z takýchto projektov je aj Túlavá knižnica, ktorý vďaka podpore Mesta Piešťany mohol mať opätovne charakter medzinárodný. Naše mesto a knižnicu sme predstavili v Košiciach – v priestoroch Knižnice pre mládež mesta Košice, kde sme zrealizovali viacero podujatí: dramatizované čítanie, prezentácie kníh a prezentácia ilustračnej tvorby formou výstavy a workshopov. Knižnica pre mládež mesta Košice je miesto, kde denne prichádzajú stovky návštevníkov, žiakov škôl a preto je toto miesto ideálne k naplneniu našich cieľov.
Okrem prezentácie v Košiciach sme sa v rámci Túlavej knižnice aj v tomto roku zapojili do medzinárodného projektu Festival českej a slovenskej tvorby pre deti, ktorý sme realizovali v Piešťanoch a v Prahe. Význam tejto časti projektu znásobili aj ministri kultúry oboch krajín a veľvyslanec SR v Prahe svojou záštitou nad Festivalom. Cieľom Festivalu bolo prezentovať spoločne slovenskú a českú kultúru, predovšetkým literárnu tvorbu v rôznych formách (knižnej, divadelnej, formou workshopov či dramatizovaných čítaní a výstav), poukázať na národnostnú i jazykovú príbuznosť oboch národov, ktoré spája časť spoločnej histórie, kultúry i tradícií. Naše podujatia boli určené pre deti základných a stredných škôl, ako aj pre širokú verejnosť. Objekty, v ktorých sa podujatia konali sú frekventovaným miestom stretávania sa širokej verejnosti, čím sa naša knižnica i mesto Piešťany stali objektom pozornosti týchto návštevníkov.

V rámci projektu Túlavá knižnica sme realizovali desať podujatí, z toho 3 výstavy. Išlo o tieto podujatia v týchto mestách:
Piešťany:
- Analfabeta v krajine rozprávok. Výstava ilustračnej tvorby Vlada Krála.
Košice:
- Hávedná rozprávková hora. Prezentácia kníh Jiřího Dvořáka a Zuzany Csontosovej, spojená s dramatizovaným čítaním.
Praha:
- Štyri oriešky pre Prahu. Výstava
- Analfabeta Negramotná. Prezentácia knihy Jána Uličianskeho a ilustrátora Vlada Krála spojená s divadelným predstavením.
- Kozliatka / Kůzlátka. Prezentácia knihy spojená s divadelným predstavením.
- Literárny a výtvarný workshop s významnými slovenskými ilustrátormi - Martinou Matlovičovou
- Zimné radosti. Výstava ilustrácií Márie Nerádovej
- Zimní radovánky. Vernisáž výstavy veľkoplošných ilustrácií Márie Nerádovej z knihy Karoliny Medkovej, Vánoce z celého světa.
- Zimní pohádkové tvoření. Výtvarný workshop pre deti s českou ilustrátorkou Sylvou Francovou.
- Barevné Vánoce. Experimentovanie s farbami a ich skúmanie – workshop s výtvarníčkou a pedagogičkou Alicou Pokornou, kde si deti namaľujú vlastný obraz.
Projekt sa realizoval v termíne od 1. 4. 2017 do 15. 11. 2017 s finančnou podporou Mesta Piešťany.
Newsletter
Detská knižnica