obrázok

9. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Dátum: 30. 06. 2013 Autor: Julie Džambazovič
9. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže, ktorú vyhlasuje n. o. Osmijanko, prebiehal v mesiacoch december 2012 – apríl 2013. Súťaž je určená žiakom základných škôl vo veku 7-12 rokov a základným motívom je čítanie ako hra. Od januára do konca apríla 2013 sa žiaci zapájali do riešenia 8 súťažných literárnych hádaniek, ktoré nájdu v súťažnom zošite. Otázky a úlohy zošita sú zamerané na oboznámenie sa s hodnotnými dielami slovenskej i svetovej literatúry. Mestská knižnica mesta Piešťany pripravila súbor informačných hodín pre triedne kolektívy 2. – 4. ročníkov základných škôl, zameraných na oboznámenie sa a tvorivú prácu so súťažným zošitom. Súčasťou každej informačnej hodiny bola prezentácia súťažného zošita a jednotlivých literárnych diel. Každé podujatie bolo zameranú bližšie tvorivé zoznámenie sa s jednou konkrétnou súťažnou otázkou - knižkou a jej autorom. Na tvorivých infohodinách prebiehalo hlasné čítanie či počúvanie rozhlasovej adaptácie. Tvorivá časť bola zameraná na plnenie súťažných otázok zábavnou formou. Do tvorivého riešenia osmijankových hádaniek sa zapojili žiaci zo ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch.
Jedným z víťazov tohto ročníka súťaže sa stali žiaci 4. ročníka ZŠ M. R. Štefánika pod vedením p. uč. Ľudmily Michlovskej. Spolu s kultúrno-výchovnou pracovníčkou piešťanskej knižnice sa zúčastnili dobrodružného výletu do Bratislavy, kde im nezisková organizácia Osmijanko pripravila zaujímavý a pestrý program. Pod vedením pani sprievodkyne mali možnosť obdivovať hlavné mesto z výšky pamätníka Slavín i historické centrum Bratislavy, odkiaľ sa dostali až do Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiany. Pre výherné kolektívy tu bol prichystaný zaujímavý program spojený s odovzdávaním cien a sladkým pohostením. Malí čitatelia zakončili svoj pestrý výlet v bratislavskej ZOO.
Newsletter
Detská knižnica