obrázok

Ilustrátori ocenení na BIB 2019

Dátum: 06. 11. 2020 Autor: Katarína Klusová
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) otvára ilustrátorom dvere do sveta a zviditeľňuje ich tvorbu. Výstava s názvom Ilustrátori ocenení na BIB 2019 vo foyer na 2. poschodí Domu umenia Piešťany priblížila návštevníkom výtvarnú tvorbu umelcov, ktorí uspeli na prestížnej súťažnej prehliadke originálov ilustrácií detských kníh v silnej medzinárodnej konkurencii v roku 2019.

„Keď nemôžu slovenskí ilustrátori vystavovať vo svete, pozvime svet do Bratislavy!“ Bratislava je už polstoročie hlavným mestom svetovej ilustrácie. Od roku 1957 sa na medzinárodnej súťažnej prehliadke knižných ilustrácií pre deti Bienále pravidelne zúčastňovali aj slovenskí ilustrátori. Ponúka to, čo je pre každého umelca najdôležitejšie – možnosť permanentnej a kontinuálnej konfrontácie v širokom medzinárodnom meradle. Vďaka BIB sa mená slovenských ilustrátorov stali vo svete pojmami, spolupracujú s najrenomovanejšími medzinárodnými vydavateľstvami. Rovnako sa aj ilustrátorské školy Vincenta Hložníka, Albína Brunovského, Dušana Kállaya stali fenoménom známym v mnohých krajinách všetkých kontinentov.

Výstava vznikla v spolupráci s BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave. Pre verejnosť bola prístupná v dňoch 4.- 30. septembra 2020 a bola súčasťou 11. ročníka festivalu Zázračný oriešok 2020.
Newsletter
Detská knižnica