obrázok

Autolinea 2020, Archedizajn 2020, ProFuturo 2020

Dátum: 28. 11. 2020 Autor: Katarína Klusová
Škola umeleckého priemyslu v Trenčíne opäť pripravila v spolupráci s Piešťanským informačným centrom výstavu Autolinea 2020, Archedizajn 2020, ProFuturo 2020. Odbor priemyselný dizajn študujú žiaci na Strednej škole umeleckého priemyslu od jeho založenia v roku 2010. Ako jediný odbor na Slovensku spolupracuje s firmou ADIENT Trenčín technical center. Študenti uplatňujú svoje poznatky a vedomosti získané počas štvorročného maturitného štúdia v tvorbe ročníkových či klauzúrnych prác a projektov hodnotených kritériami medzinárodných organizácií pre subjekty pôsobiace v oblasti priemyselného dizajnu ICSID, až po samostatné a konzultované vytvorenie vlastného až profesne orientovaného portfólia. Projekt výstavy Autolinea 2020, Archedizajn 2020, ProFuturo 2020 autorsky ako aktivitu pre školu podporuje a tvorí trio dizajnérov: ideový námet - Ing. arch. Peter Chudý, grafický dizajn a koncepcia Peter Grisa, akademický maliar a odborná koncepcia Mgr. art Peter Gotthardt, ArtD. Výstava prezentovala ocenené práce študentov odboru priemyselný, odevný a grafický dizajn. V Piešťanskom informačnom centre na Pribinovej ulici ju mohli návštevníci vidieť od 12.10. do 19.11.2021.
Newsletter
Detská knižnica