obrázok

Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry 1991

Dátum: 01. 04. 1991 Autor: Mesto Piešťany

Ing. Juraj Staško, vydavateľ Piešťanského týždňa

v apríli r. 1991 začal vydávanie nezávislých novín „Piešťanského týždňa“. Po 52. rokoch sa
v meste začalo s vydávaním mestských novín, ktoré sa za krátke obdobie vydávania stretli
s priaznivým ohlasom občanov, vytvorili priestor pre kultivovanú a pružnú informovanosť
občanov o živote mesta, podieľajú sa na vytváraní miestnej politickej klímy a približujú
činnosť všetkých subjektov pôsobiacich v meste. Vytvárajú priestor pre komunikáciu a spätnú
väzbu občana a samosprávnych orgánov.
Vydávanie nezávislého týždenníka významnou mierou naplnilo dlhoročne chýbajúci
informačný prostriedok pre občanov.
Úroveň i kvalita periodík sa stali významnými prostriedkami rozvoja kultúry.

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica