obrázok

Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 1998

Dátum: 01. 04. 1998 Autor: Mesto Piešťany

PhDr. Vojtech Haring

Autor divadelnej hry Lysistrata po slovensky, ktorá v krajskej súťažnej prehliadke ochotníckych divadelných súborov (naštudoval Divadelný súbor I.
Stodolu pri MsKS) získal 2. miesto, autor knihy epigramov Literárne
poklesky, Epigramy, komisár výstavy, účasť na výstavách a súťažiach so svojimi výtvarnými prácami. Svojoučinnosťou prispel k obohateniu mestskej kultúry.

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica