obrázok

Zmena či premena?

Dátum: 27. 12. 2018 Autor: Piešťanské informačné centrum
V decembri 2018 mohli návštevníci Piešťanského informačného centra vidieť výstavu s názvom "Zmena či premena?". Vystavené diela vzišli z 23. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2018, poslaním ktorej je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťaž bola organizovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia a vyhlásilo ju Ministerstvo životného prostredia SR. Záštitu nad súťažou prevzali Zastúpenie Európskej komisie v SR a Slovenská komisia pre UNESCO. Hlavnou témou 23. ročníka súťaže bola "Zmena či premena?". Cieľom tohto ročníka Zeleného sveta bolo vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu výtvarných umeleckých diel, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali spomínaným katastrofám, ktoré spôsobujú zmeny klímy. Deti a mládež súťažili vo viacerých kategóriach, a to kresba, maľba, grafika, kombinované techniky / detský animovaný film / komiks.
Newsletter
Detská knižnica