obrázok

ASIL - Asociácia ilustrátorov

Adresa
Moskovská 12,
Bratislava
811 08 Bratislava


E-mail: asil@asil.sk

ASIL – Asociácia ilustrátorov je dobrovoľné, otvorené zoskupenie výtvarníkov, zameraných na oblasť ilustrácie a knižnej tvorby. Jej snahou je mapovať aktuálne dianie v oblasti ilustrácie a knižnej kultúry.
Medzi jej hlavné ciele patrí vytvoriť ucelenú, ale pritom otvorenú databázu prezentujúcu najrozličnejšie podoby slovenskej ilustrácie; prezentovať prácu renomovaných, ale i nastupujúcich ilustrátorov ukážkami prác; hľadanie nových osobností v oblasti ilustrácie; uľahčiť komunikáciu medzi vydavateľstvami, spisovateľmi a ilustrátormi; podporovať netradičné knižné projekty, vytvárať podmienky na ich realizáciu,
poskytovať aktuálne informácie z oblasti ilustrácie (konkurzy, súťaže, výstavy, projekty, veľtrhy, festivaly, workshopy...), prezentovať členov asociácie na domácich a medzinárodných knižných fórach; nadväzovať spoluprácu s asociáciami ilustrátorov v zahraničí; vytvárať diskusné fórum v oblasti knižnej ilustrácie.
ASIL združuje od roku 2009 už viac ako 30 slovenských ilustrátorov z oblasti knižnej tvorby, autorov vedeckých a editoriálových ilustrácií ale aj komiksovej tvorby.

Newsletter
Detská knižnica