obrázok

Divadlo Na hojdačke


Tel.: 0903 680 709
E-mail: divadlonahojdacke@gmail.com

Divadlo na hojdačke je občianske združenie, zameriavajúce sa prevažne na tvorbu pre deti a mládež. Od svojho vzniku 21.7.2009 jeho členovia odohrali viac než 800 repríz v rôznych priestoroch (od komornejších miestností až po námestia). Spolupracuje s množstvom materských a základných či umeleckých škôl, so štátnymi či súkromnými divadlami, tiež s viacerými mestami a obcami.
V roku 2014 sme popri centrále v Žiline vytvorili druhý samostatný zájazdový súbor v Bratislave.

Newsletter
Detská knižnica